Kontakt oss

W. Andersensgt 6, 3. etg

9800 VADSØ
post@finnut.no

 Telefon 78 95 00 40
 Faks 78 95 00 41
 

Hvorfor bli medlem?

Offentlige anskaffelser er et stadig mer komplisert fagfelt, og antall saker som blir behandlet i KOFA er sterkt økende de siste årene. Enkeltgebyrer som beløper seg på over en million kroner er blitt alminnelig.

 

Ved å overlate kommunens innkjøpsarbeid til Innkjøpssirkelen sikrer du at anskaffelsesprosessene gjøres etter gjeldene lover og forskrifter. Innkjøpssirkelen har gjennom lang erfaring og høyt fokus på kompetanseheving opparbeidet en stab med spisskompetanse på offentlig anskaffelser.  Gjennom Innkjøpssirkelen sikrer vi at kommunene er en kompetent og profesjonell innkjøper og kontraktspart, samtidig som man beholder fleksibiliteten til å bruke lokale leverandører der det er påkrevd.

 

Som medlem i Innkjøpssirkelen blir kommunen med på fellesanskaffelser på vår A-portefølje, en produktportefølje bestående av 12 basisprodukter. I A-porteføljen er det pr. 2012 tilknyttet 19 kommuner i Nord-Norge. Storkjøpsfordel i A-porteføljen ligger på mellom 8 og 12 % og har en samlet besparelse for våre medlemmer på ca. 40 millioner kroner årlig.

 

Innkjøpssirkelen er totalleverandør av offentlige anskaffelsesprosesser og avtaleforvaltning og kan ivareta alle kommunens behov for anskaffelser samt bistå med rådgiving og avtaleforvaltning. Innkjøpssirkelen kan således ha ansvar for hele kommunens innkjøpsfunksjon samt ivareta kommunens behov for aktiv avtaleforvaltning. I slike tilfeller vil de kommuner som ønsker det kunne koordinere sine innkjøp slik at vi også her oppnår bedre pris- og leveringsfordeler. Våre oppdragsgivere ser til dels store besparelser på å gjennomføre profesjonelle og effektive innkjøpsprosesser.