Kontakt oss

W. Andersensgt 6, 3. etg

9800 VADSØ
post@finnut.no

 Telefon 78 95 00 40
 Faks 78 95 00 41
 
Garantert sikkert. Garantert lønnsomt.

Medlemskap i Innkjøpssirkelen garanterer at kommunens innkjøpsprosesser følger de til en hver tid gjeldende lover og regler. Vi innhenter tilbud, gjennomfører forhandlinger og kontraktsprosesser og følger opp avtalene for å sikre riktige leveranser og riktige priser. Ved å forhandle på vegne av mange kommuner samtidig får vi i tillegg storkjøpsfordeler som sikrer at et medlemskap i innkjøpssirkelen også vil særs lønnsomt.

Gjennom å la innkjøpssirkelen ta ansvar for dine anbud er du sikret korrekte anbudsprosesser og de beste prisene.

Kontaktskjema